Announcement on public hearings/Оголошення про проведення публічних обговорень

«Будівництво сонячної електростанції товариства з обмеженою відповідальністю  «ГІЛЬДЕНДОРФ ЕНЕРДЖИ» за адресою: Одеській області, Лиманському районі, Красносільської с/р (за межами населеного пункту) (за межами населеного пункту).
Оголошення: На виконання постанови НКРЕКП від 30.06.2017 № 866, ТОВ «ГІЛЬДЕНДОРФ ЕНЕРДЖІ» повідомляє про проведення відкритого обговорення (відкритого слухання) питання щодо необхідності встановлення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, «зеленого» тарифу на електричну енергію, вироблену на СЕС «ГІЛЬДЕНДОРФ ЕНЕРДЖИ» встановленою потужністю 11 МВт, яка є власністю ТОВ «ГІЛЬДЕНДОРФ ЕНЕРДЖИ» та розміщена за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н, Красносільска с/р (за межами населеного пункту).
Зауваження та пропозиції приймаються з 20.05.2019 по 30.05.2019 (включно) на адресу: 67571, Одеська обл., Лиманський район, село Фонтанка, вулиця Семенова, будинок 34, кв. 7 та за електронною адресою: vbeliakova@tiucanada.com
Відкрите обговорення буде проходити 30.05.2019 о 10:30 за адресою: 67560, Одеська область, Лиманський район, с. Красносілка, вул. Набережна, б. 87 А. 
До обговорення запрошуються представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, фізичні, юридичні особи, їх об'єднання, місцеві мешканці та інші зацікавлені особи.
За інформацією звертатись за адресою: 
67571, Одеська обл., Лиманський район, село Фонтанка, вулиця Семенова, будинок 34, кв. 7. 
+380-98-083-57-83

«Construction of the Solar plant, LLC “GILDENDORF ENERGY”, located by address: Odessa Region, Lymansky district, Krasnosilska county (beyond the village territory).
Announcement: On the implementation of  NEURC Decree from 30.06.2017 # 866, LLC “GILDENDORF ENERGY” announces the holding of an open discussion (open hearing) on the need for the National Commission to carry out state regulation in the fields of energy and utilities, the green tariff for electricity energy produced at SES "GILDENDORF ENERGY" with a installed capacity of 16 MW, which is owned by LLC “GILDENDORF ENERGY” and is located at Odessa Region, Lymansky district, Krasnosilska county (beyond the village territory).
Comments and proposals are accepted from 20.05.2019 to 30.05.2019 (incl.) to the address: 34 Semenov Street, Apt.7, Fontanka village, Limanskiy region, Odeska oblast, 67571, Ukraine, please also send to the electronic address: vbeliakova@tiucanada.com
Open discussion will be held on 30.05.2019 at 10:30 at the address: 87 А Naberezhna, Krasnosilka Village, Limanskii district, Odeska oblast, 67560.
Representatives of executive authorities and local governments, individuals, legal entities, their associations, local residents and other interested parties are invited to discuss.
Regarding additional information, please contact by address: 
34 Semenov Street, Apt.7, Fontanka village, Limanskiy region, Odeska oblast, 67571
telephone +380-98-083-57-83